strona glówna
O Archiwum
Pracownicy
Zespoły akt
Publikacje
Zasady udostępniania
Wydarzenia
Galeria zdjęć

Aktualne informacje

Od pa?dziernika do maja Archiwum U? prowadzi zaj?cia dla studentów U?

Tematy zaj??:

1. ?ród?a archiwalne do dziejów U?;

2. Zbiory archiwalne i biblioteczne na Kresach Po?udniowo-Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej do I wojny ?wiatowej;

3. Charakter pisma a charakter cz?owieka.

Autor: Dariusz Klemantowicz Data dodania: 2006-02-13

wstecz