strona glówna
O Archiwum
Pracownicy
Zespoły akt
Publikacje
Zasady udostępniania
Wydarzenia
Galeria zdjęć

pasek Publikacje

Bibliografia dotycząca dziejów Archiwum i jego zasobu:

 1. A. Stroynowski, Koncepcje i początki działalności Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1964, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica" 1995, z. 35, s. 181-195;
 2. J. Sójka, Akta Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi w zasobie Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica" 1995 , z. 35, s. 197-202;
 3. K. Kołakowski, Problemy dotyczące gromadzenia, przechowywania, komputeryzacji i udostępniania akt osobowych studentów oraz prac magisterskich i dyplomowych w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Toruń 2-4 września 1997, t. 2, red. Daria Nałęcz, Warszawa 1998, s.161-164;
 4. D. Klemantowicz, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, "Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego" 2000, nr 4, s. 6-7.
 5. E. Grabowska-Stefko, Pracuję w Archiwum UŁ, "Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego" 2001, nr 1, s. 17.
 6. D. Klemantowicz, Organizacja i zakres działania Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego do 2001 r., [w:] Archiwistyka na studiach historycznych, red. Wanda Krystyna Roman, Toruń 2002, s. 196-202.
 7. D. Klemantowicz, Sprawozdanie z działalności Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego w 2001 roku, "Rocznik Łódzki" 2002, t. 49, s. 310-311.
 8. D. Klemantowicz, Sekcja archiwów instytucji kulturalnych i naukowych na IV Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich, "Rocznik Łódzki" 2002, t. 49, s. 313-315.
 9. D. Klemantowicz, Problemy archiwów instytucji naukowych i kulturalnych na ogólnopolskiej konferencji pt. "Kategoria archiwalna akt" (Łódź 10-11 VI 2003 r.), "Archiwista Polski" 2003, nr 4, s. 71-74. 10.D. Klemantowicz, Archiwa instytucji naukowych i kulturalnych w Łodzi na początku XXI wieku, "Archiwista Polski" (w druku).
 10. D. Klemantowicz, Kwalifikowanie dokumentacji aktowej do odpowiedniej kategorii archiwalnej akt w praktyce Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, "Archiwista Polski" (w druku).
 11. .D. Klemantowicz, Łódzkie spotkanie z archiwistyką - VIII Konferencja archiwów instytucji naukowych i kulturalnych pt. "Kategoria archiwalna akt", "Rocznik Łódzki" (w druku).