strona glówna
O Archiwum
Pracownicy
Zespoły akt
Publikacje
Zasady udostępniania
Wydarzenia
Galeria zdjęć

pasek Zespoły akt

  1. Uniwersytet Łódzki 1945 -
  2. Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) 1946-1956.
  3. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi 1950-1961.
  4. Studium Przygotowawcze do Szkół Wyższych 1949-1957.
  5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oddział w Łodzi 1945-1949 (kserokopie akt kancelaryjnych - oryginały w Archiwum
  6. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).
  7. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi 1951-1962.
  8. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Łodzi 1970-1992.
  9. Ośrodek Łączności z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkół Wyższych 1987-2002.

Spuścizny w Archiwum UŁ

LP. Imię i nazwisko Ilość j.a. Ilość mb. Daty skrajne Rok przyjęcia Pomoce archiwalne
I. Leszek Kazimierz Pawłowski (1902-1980), profesor 27 0,5 1929-1984 Przed 1993 Inwentarz kartkowy
II. Marian Henryk Serejski (1897-1975), profesor 36 0,6 1945-1969 Przed 1993 Inwentarz kartkowy
III. Franciszek Bronowski (1928-1992), doktor 57 0,7 1949-1963 1993 Inwentarz kartkowy
IV. Lucjan Kieszczyński (1918 - ), profesor 1 0,01 1948 1996 Inwentarz kartkowy
V. Wanda Sulikowska, (1925 - ), doktor 29 0,7 1947-1992 2003 Inwentarz kartkowy
VI. Zdzisław Grzelak (1930-2002), profesor * * * 2003 W opracowaniu
VII. Julia Sułkowska-Kusztelak (1950 - ), doktor * * * 2003 W opracowaniu
VIII. Helena Brodowska-Kubicz (1914-2003), profesor * * 1946-2000 2004 W opracowaniu
IX. Ryszard Rosin (1919-2002), docent * * * 2004 W opracowaniu
X. Stefan Stankiewicz (1930-1990), profesor * * * 2004 W opracowaniu
XI. Józef Śmiałowski (1926-2003), profesor * * * 2004 W opracowaniu